NVIDIA заранее извинилась за RTX 3090

Вернее, за их недостаточное количество.